PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym,
  2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności – Przelewy24.
  3. płatność za pobraniem,
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.
 3. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

DOSTAWA

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
 2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
 3. dostarczenie Towarów przez firmy kurierskie,
 4. odbiór osobisty po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
 5. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 6. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 7. Towary wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy lub po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę w wypadku płatności za pobraniem.
 8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

2.  Sklep obsługiwany jest przez pracowników firmy LGrafik od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 17.00. Soboty, niedziele i święta nie pracujemy. Kontakt telefoniczny, jak i mailowy możliwy jest z nami tylko w godzinach podanych powyżej. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi do 48h roboczych od momentu otrzymania zapytania.

3. Nie jest dopuszczalne:

a. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
b. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
c. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
d. umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, oraz
e. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.

Nasze zdjęcia są objęte prawami autorskimi, tzn. są utworami ponieważ można im przypisać indywidualny oraz twórczy charakter (zob. art. 1 ust.1 ustawy). Należy pamiętać, że nie trzeba spełniać żadnych formalności, aby zdjęcie zostało objęte autorsko-prawną ochroną (art. 1 ust. 4 ustawy). W praktyce wystarczy więc, że zostanie utrwalone za pomocą aparatu/telefonu. Na każde wykorzystanie czyjegoś utworu (zdjęcia) potrzebna jest zgoda autora (ew. posiadacza praw autorskich majątkowych, jeśli twórcy przekazał komuś prawa autorskie)

ZABRANIAMY WYKORZYSTYWANIA NASZYCH ZDJĘĆ AUTORSKICH ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE www.drukisklep.pl ANI W ŻADNYM INNYM SERWISIE, KTÓREGO JESTEŚMY ADMINISTRATORAMI.

Za wykorzystywanie naszych zdjęć grożą konsekwencje prawne.